Product Review

Back
Title

how long is the expiry date?

Posted by thugi****(ip:)

Date 2021-10-16

View 37

Rate 5points  

Recommend Recommend this

Message

how long is the expiry date?


************************************************** *********************************


Chúng tôi sẽ thưởng phiếu giảm giá 5% cho những người đánh giá tốt nhất hàng tháng.

Vui lòng lưu ý rút gọn thông tin của bạn như tuổi nhóm, loại da, vv

for other row. (Hình ảnh sẽ được đánh giá cao rất nhiều!)

Cảm ơn bạn đã tham gia và đóng góp!


* Tối đa 2 phiếu thưởng cho mỗi ID một tuần / Một phiếu giảm giá sẽ có giá trị trong 45 ngày *

* Công việc người chiến thắng trong cuộc đánh giá là ngày đầu tiên của hàng tháng, vui lòng kiểm tra trang Tin tức / Chẵn. *


************************************************** *********************************


оень легкий пилинг после него кожа очень нежная

Каждый месяц мы даем вам 5% купонов на лучшие отзывы.

Обратите внимание на вашу краткую информацию, такую как возрастная группа, тип кожи и т. Д.

Для других клиентов. (Фотографии будут оценены по достоинству!)

Спасибо за участие и вклад!


* Tối đa 2 phiếu thưởng cho mỗi ID mỗi tuần / Phiếu thưởng sẽ có giá trị trong 45 ngày *

* Vui lòng kiểm tra trang tin tức / ngày hôm trước, công bố những người chiến thắng trong tổng kết 1 năm. *


************************************************* * ********************************
Attachment

Password
Edit

Please enter password to remove or edit this post.

Comments

  • Posted by minhp****

    Date 2021-10-16

    Rate 5points  

    Spam Great
Edit Comment

Name

Password

Message

/ byte

Edit Cancel
Password
OK Cancel
Add Comment

Name

Password

Combination in 10-16 characters containing at least two of the followings: upper and lower case letters/numbers/special letters

Message

/ byte

Rate

Comments can be added by only.

Add Comment

Name

Password

Combination in 10-16 characters containing at least two of the followings: upper and lower case letters/numbers/special letters

Message

/ byte

Comments can be added by only.


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Close
Top